Przekaż nam swój 1% podatku

Przypominamy, że Fundacja ‚Nie Tylko…’  znajduje się na liście Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Działalność Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nie Tylko..” obejmuje pomoc
i wsparcie o zasięgu ogólnopolskim. Naszym celem jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zgromadzone środki pozwolą nam na kontynuowanie podjętych działań
i realizację nowych projektów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, aktywności w obszarze kultury, aktywizacji społecznej i zawodowej. 

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Przekaż nam swój 1% podatku została wyłączona

Świąteczna Magia Teatru

Witajcie w magicznym świecie Świąt Bożego Narodzenia z naszym niezwykłym Projekcie Szkoła Teatralna 2023!

Nasza szkoła teatralna, pełna pasji i zaangażowania, prezentuje teledysk przygotowany przez wyjątkowych uczniów z krakowskiego oddziału. Aktorzy przebrani za uroczych Mikołajów dostarczą Wam dawkę świątecznej radości i magii!

Zobaczcie, jak nasi utalentowani studenci tańczą w rytmie świątecznej muzyki, przynosząc uśmiech na twarze swoich widzów. To nie tylko przedstawienie artystyczne, ale także wyraz solidarności i wspólnoty.

Dziękujemy naszym uczestnikom, którzy z pasją włączyli się w ten projekt, dowodząc, że sztuka ma moc łączenia serc i przekazywania radości każdemu!

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Świąteczna Magia Teatru została wyłączona

SZKOŁA TEATRALNA 2023

Od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 20223 Fundacja „Nie Tylko..” z pasją prowadzi projekt „Szkoła Teatralna 2023”, skierowany do 80 osób z niepełnosprawnością intelektualną w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Poznaniu.

Ten innowacyjny program nie tylko oferuje zajęcia aktorskie, lecz także dąży do zwiększenia samodzielności uczestników poprzez pierwszą w Polsce Szkołę Teatralną dla osób z upośledzeniem umysłowym. Projekt obejmuje cztery oddziały w wymienionych miastach, angażując łącznie 80 uczestników.

Uczestnicy mają okazję brać udział w szkoleniach aktorskich, szkoleniach ruchu scenicznego, podstawach pantomimy, choreoterapii i pracy z kamerą. Warsztaty obejmują także dykcję, impostację głosu i muzykoterapię. Studenci projektu mają unikalną szansę spotykać się ze studentami i wykładowcami Państwowych Szkół Teatralnych, a także uczestniczyć w spektaklach teatralnych. To pełne inspiracji doświadczenie, które otwiera drzwi sztuki dla wszystkich.

Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON realizowanego w ramach konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem” – na podstawie umowy nr ZZ0/000934/07/D

 

Warszawa – próba w teatrze

Warszawa – próba

Łódź – szkolenia aktorskie

Łódź – szkolenia aktorskie

Łódź – przedstawienie

Kraków – przedstawienie

Warszawa – przedstawienie

Warszawa – przedstawienie

Kraków – przedstawienie

Kraków – szkolenia aktorskie

Łódź- praca z kamerą

Kraków – praca z kamerą

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania SZKOŁA TEATRALNA 2023 została wyłączona

SZKOŁA TEATRALNA 2022

Ta galeria zawiera 8 zdjęć.

Od 1.01.2022 do 31.12.2022 Fundacja „Nie Tylko..” realizuje projekt SZKOŁA TEATRALNA 2022, który skierowany jest do 80 osób z niepełnosprawnością intelektualną w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Poznaniu. W ramach projektu „SZKOŁA TEATRALNA” realizowany jest program zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez … Czytaj dalej

Więcej galerii | Możliwość komentowania SZKOŁA TEATRALNA 2022 została wyłączona

SZKOŁA TEATRALNA 2021

W okresie 01.01.2021– 31.12.2021 r. Fundacja „Nie Tylko..” realizuje projekt SZKOŁA TEATRALNA 2021 skierowany do 80 osób z niepełnosprawnością intelektualną z Warszawy, Krakowa, Łodzi i Poznania (woj. mazowieckiego, małopolskiego, łódzkiego i wielkopolskiego).

W ramach projektu „SZKOŁA TEATRALNA”  realizowany jest program zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez realizację programu pierwszej w Polsce Szkoły Teatralnej dla osób z upośledzeniem umysłowym. Działania skierowane  są  do  80-osobowej  grupy,  realizacja  równolegle odbywa się w  czterech oddziałach   Szkoły   –   Warszawa, Łódź, Kraków i Poznań.

Uczestnicy podczas realizacji projektu biorą udział w szkoleniach aktorskich , szkoleniach ruchu scenicznego, podstaw pantomimy, choreoterapii, szkoleniach pracy z kamerą. Warsztaty dotyczą również pracy z dykcją, impostacją głosu, muzykoterapii. Studenci projektu spotykają się ze studentami i wykładowcami Państwowych Szkół Teatralnych, a także bywają na spektaklach teatralnych.

 Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON realizowanego w ramach
konkursu nr 1/2020 „Pokonamy bariery” – na podstawie umowy nr ZZO/000761/07/D z dnia 14 czerwca 2021.


Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania SZKOŁA TEATRALNA 2021 została wyłączona

SZKOŁA TEATRALNA 2020

W okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r. Fundacja „Nie Tylko..” realizuje projekt SZKOŁA TEATRALNA 2020 skierowany do 80 osób z niepełnosprawnością intelektualną z Warszawy, Krakowa, Łodzi i Poznania (woj. mazowieckiego, małopolskiego, łódzkiego i wielkopolskiego).

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Wszystkie działania projektu kompleksowo ukierunkowane są na utworzenie i realizację programu Szkoły Teatralnej dla osób z upośledzeniem umysłowym.

Rekrutacja uczestników dokonywana jest poprzez rozmowy z zawodowymi aktorami – realizatorami projektu, podczas których zdiagnozowane są motywacje i predyspozycje przyszłych uczniów. Dzięki takiemu sposobowi rekrutacji możliwe jest dostosowanie programu szkoleń i warsztatów do potrzeb i możliwości uczestników.

Szkoła Teatralna 2020 uczy i kształci w systemie dziennym (od poniedziałku do soboty).

Program szkoły obejmuje zajęcia praktyczne:

-szkolenia aktorskie
-warsztaty dykcji, impostacji głosu, ruch sceniczny i podstawy pantomimy, choreoterapia, taniec współczesny -warsztaty umuzykalnienia i rytmiki -szkolenia – praca z kamerą i mikrofonem -spotkania beneficjentów projektu ze studentami i wykładowcami Państwowych Szkół Teatralnych -obecność uczestników projektu na spektaklach w teatrach

Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON realizowanego w ramach
konkursu nr 1/2019 „Kierunek-AKTYWNOŚĆ”– nr umowy ZZO/0000716/07/D

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania SZKOŁA TEATRALNA 2020 została wyłączona

Nominacja do Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”

Z upoważnienia Sekretarza Kapituły Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” Pana Ministra Wojciecha Kolarskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pragniemy poinformować, że dnia 22 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody, która wyłoniła Nominowanych w IV Edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” w czterech kategoriach: Człowiek – lider, Intsytucja – organizacja, Dzieło – przedsięwzięcie, projekt oraz Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego.

Miło nam poinformować, że decyzją członków Kapituły Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nie tylko…” Teatr O.N. została nominowana do Nagrody Prezydenta w kategorii Instytucja – organizacja.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Nominacja do Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” została wyłączona

Szkoła Teatralna 2019

W okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 r. Fundacja „Nie Tylko..” realizuje projekt           SZKOŁA TEATRALNA 2019 skierowany do 80 osób z niepełnosprawnością intelektualną z  Warszawy, Krakowa, Łodzi i Katowic (woj. mazowieckiego, małopolskiego, łódzkiego i śląskiego).

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Wszystkie działania projektu kompleksowo ukierunkowane są na utworzenie i realizację programu Szkoły Teatralnej dla osób z upośledzeniem umysłowym.

Rekrutacja uczestników dokonywana jest poprzez rozmowy z zawodowymi aktorami i psychologami – realizatorami projektu, podczas których zdiagnozowane są motywacje i predyspozycje przyszłych uczniów. Dzięki takiemu sposobowi rekrutacji możliwe jest dostosowanie programu szkoleń i warsztatów do potrzeb i możliwości uczestników.

Szkoła Teatralna 2019 uczy i kształci w systemie dziennym (od poniedziałku do soboty).

Program szkoły obejmuje zajęcia praktyczne:

-szkolenia aktorskie                                                                                                                                -warsztaty dykcji, impostacji głosu, ruch sceniczny i podstawy pantomimy, choreoterapia, taniec współczesny                                                                                                                                  -warsztaty umuzykalnienia i rytmiki                                                                                                    -szkolenia – praca z kamerą i mikrofonem                                                                                         -opieka psychologiczna                                                                                                                         -spotkania beneficjentów projektu ze studentami i wykładowcami Państwowych Szkół       Teatralnych                                                                                                                                               -obecność uczestników projektu na spektaklach w teatrach.

Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON realizowanego w ramach konkursu nr 1/2018 „Szansa-Rozwój-Niezależność”– nr umowy ZZO/000660/07/D

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Szkoła Teatralna 2019 została wyłączona

Panorama TVP2 Szkoła Teatralna

 

Projekt „SZKOŁA TEATRALNA” jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Panorama TVP2 Szkoła Teatralna została wyłączona

W okresie 01.01.2019 – 31.12.2021 r. Fundacja „Nie Tylko..” realizuje projekt SZKOŁA TEATRALNA 2019-2020 skierowany do 80 osób z niepełnosprawnością intelektualną z Warszawy, Krakowa, Łodzi.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Program Szkoły Teatralnej zawiera:
Szkolenia aktorskie
– praktyczna nauka zawodu
aktora, przygotowanie zespołu teatralnego do
realizacji profesjonalnych produkcji teatralnych

Warsztaty dykcji oraz impostacji głosu – poznanie
wiedzy z zakresu dykcji, interpretacji i emisji głosu pod
kątem specyfiki pracy głosem w różnych sytuacjach
zawodowych

Szkolenia ruchu scenicznego i podstaw pantomimy,
nauka świadomego wykorzystywania ciała, poznanie
podstawowych technik improwizacji, zdobycie
umiejętności technicznych
z zakresu pantomimy klasycznej i współczesnej

Warsztaty umuzykalnienia i rytmiki – redukowanie
stresu, obniżanie poziomu lęku, nauka improwizacji
muzycznej, poznanie utworów muzycznych
zastosowanych w terapii muzyką, relaksacja, nauka
gry na instrumentach muzycznych.

Szkolenia pracy z kamerą i mikrofonem – przełamanie
obaw przed współpracą
z mikrofonem i kamerą, zmniejszenie stresu
wypowiadania się oraz pozyskanie umiejętności
płynnego i swobodnego mówienia do kamery
i mikrofonu. Nauka , przygotowanie do pracy na planie
filmowy, studiu telewizyjnym oraz w studiu radiowym

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania została wyłączona

„Historie o miłości” w ramach projektu SZKOŁA TEATRALNA

Projekt „SZKOŁA TEATRALNA” pierwszej w Polsce Szkoły Teatralnej dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną z oddziałami w Warszawie, Krakowie i Łodzi jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Zaszufladkowano do kategorii Newsy, Uncategorized | Możliwość komentowania „Historie o miłości” w ramach projektu SZKOŁA TEATRALNA została wyłączona