Projekty

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nie tylko..”
każdego roku (od 2006 r.) realizuje kilka projektów dotyczących funkcjonowania
Zawodowego Teatru Osób Niepełnosprawnych (Teatr O.N.), edukacji artystycznej, integracji, aktywizacji zawodowej, społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Realizując projekty współpracujemy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Centrum Kultury, Biurem Edukacji, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, Domami Kultury, placówkami w ramach funkcjonowania Ośrodków Pomocy Społecznej, Domami Pomocy Społecznej.
Działalność skupia się na województwie mazowieckim, ale część projektów realizowanych jest również w zasięgu ogólnopolskim.

wcpr

pfron mniejsze2

nck

mkidn

mpips

urzad marszalkowski wojewodztwa mazowieckiego

miasto stoleczne warszawa