O nas

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „NIE TYLKO…”
od 2007 r. objęła swoimi działaniami łącznie 350 osobową grupę niepełnosprawnych
z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, dziecięcym porażeniem mózgowym oraz 35 osobową grupę seniorów 50+ z terenu całej Warszawy, województwa mazowieckiego, województwa podlaskiego i województwa łódzkiego.
Osoby te uczestniczyły w realizacji projektów Fundacji – aktywizacji zawodowej, społecznej i artystycznej realizowanych we współpracy z teatrami warszawskimi.

W ramach Fundacji powstał pierwszy w Polsce Zawodowy Teatr Osób Niepełnosprawnych (tymczasową siedziba jest Teatr Kamienica). Grupę aktorów stanowi 10 osób
z niepełnosprawnością inetelektualną. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i determinacji osiągnęli poziom gry aktorskiej porównywalny z zawodowymi aktorami.

Teatr O.N. prowadzi stałe cykle przedstawień połączonych z dyskusją o tolerancji, aktywności społecznej, uwrażliwieniu na potrzeby innych. Na w/w przedstawienia zapraszane są osoby ze szkół ponadpodstawowych.

Uwieńczeniem dotychczasowej pracy i kolejnym krokiem rozwoju Teatru O.N. było rozpoczęcie wystawiania spektakli biletowanych stanowiących ofertę repertuarową
w Teatrze Kamienica (od lutego 2013 r.). Przedstawienia zbierają liczną publiczność
i otrzymują pozytywne recenzje.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia)
oraz
Dnia Praw Człowieka (10 grudnia)
Teatr O.N. wystawił spektakl teatralny „Oświadczyny” na podstawie jednoaktówki A. Czechowa w Domu Poselskim Sejmu RP.

Zostaliśmy również zaproszeni do zaprezentowania naszej działalności w ramach
Kongresu Kobiet 15 czerwca 2013 r. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem publiczności i uznaniem dla gry aktorskiej.

Od 2008 r. Fundacja współpracuje z produkcjami seriali telewizyjnych „Na dobre i na złe” oraz „Na wspólnej” – współpraca dotyczy aktywizacji zawodowej, społecznej i artystycznej osób niepełnosprawnych (aktorzy niepełnosprawni grają epizody w w/w serialach).

Fundacja została wyróżniona nagrodą LODOŁAMACZ SPECJALNY 2012 za aktywność na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.