1%

Fundacja „NIE TYLKO..”  znajduje się na liście Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Działalność Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nie Tylko..” obejmuje pomoc
i wsparcie o zasięgu ogólnopolskim. Naszym celem jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zgromadzone środki pozwolą nam na kontynuowanie podjętych działań
i realizację nowych projektów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, aktywności w obszarze kultury, aktywizacji społecznej i zawodowej.