SZKOŁA TEATRALNA 2019-2021

Sesja egzaminacyjna na zakończenie roku szkoleniowego – pokazy warsztatowe dla publiczności.    

KRAKÓW

ŁÓDŹ

WARSZAWA

 „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”