SZKOŁA TEATRALNA 2020

W okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r. Fundacja „Nie Tylko..” realizuje projekt SZKOŁA TEATRALNA 2020 skierowany do 80 osób z niepełnosprawnością intelektualną z Warszawy, Krakowa, Łodzi i Poznania (woj. mazowieckiego, małopolskiego, łódzkiego i wielkopolskiego).

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Wszystkie działania projektu kompleksowo ukierunkowane są na utworzenie i realizację programu Szkoły Teatralnej dla osób z upośledzeniem umysłowym.

Rekrutacja uczestników dokonywana jest poprzez rozmowy z zawodowymi aktorami – realizatorami projektu, podczas których zdiagnozowane są motywacje i predyspozycje przyszłych uczniów. Dzięki takiemu sposobowi rekrutacji możliwe jest dostosowanie programu szkoleń i warsztatów do potrzeb i możliwości uczestników.

Szkoła Teatralna 2020 uczy i kształci w systemie dziennym (od poniedziałku do soboty).

Program szkoły obejmuje zajęcia praktyczne:

-szkolenia aktorskie
-warsztaty dykcji, impostacji głosu, ruch sceniczny i podstawy pantomimy, choreoterapia, taniec współczesny -warsztaty umuzykalnienia i rytmiki -szkolenia – praca z kamerą i mikrofonem -spotkania beneficjentów projektu ze studentami i wykładowcami Państwowych Szkół Teatralnych -obecność uczestników projektu na spektaklach w teatrach

Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON realizowanego w ramach
konkursu nr 1/2019 „Kierunek-AKTYWNOŚĆ”– nr umowy ZZO/0000716/07/D

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.